Uden evner, uden at vide det

Jeg faldt over en interessant artikel fra Journal of Personality and Social Psychology med titlen: “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”.

I artiklen påviser Justin Kruger og David Dunning fra Cornell University, at mangel på færdigheder indenfor et bestemt område også påvirker evnen til at vurdere egne og andres færdigheder indenfor samme område.

Ja, lidt tungt, men interessant for alle os der beskæftiger sig med ledelse og rekruttering.

Du kan selv læse hele artiklen, der ligger som PDF på American Psychological Assosiation’s website (engelsk). Artiklen ligger ikke længere der, men jeg har fundet den på Cornell University’s hjemmeside. Flyttet igen, nu har jeg fundet hen her.

Continue reading “Uden evner, uden at vide det”