Rob.dk

Spænding på spor 3

Spænding på spor 3 på Glostrup Station her til morgen:

Hint til de ikke S-togs-kyndige: Det er to modkørende tog.