Rob.dk

Uden evner, uden at vide det

Jeg faldt over en interessant artikel fra Journal of Personality and Social Psychology med titlen: “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”.

I artiklen påviser Justin Kruger og David Dunning fra Cornell University, at mangel på færdigheder indenfor et bestemt område også påvirker evnen til at vurdere egne og andres færdigheder indenfor samme område.

Ja, lidt tungt, men interessant for alle os der beskæftiger sig med ledelse og rekruttering.

Du kan selv læse hele artiklen, der ligger som PDF på American Psychological Assosiation’s website (engelsk). Artiklen ligger ikke længere der, men jeg har fundet den på Cornell University’s hjemmeside. Flyttet igen, nu har jeg fundet hen her.

Artiklen bekræftede en række ting som jeg vidste i forvejen:

  • Mennesker har generelt set en tendens til at overvurdere egne færdigheder (langt over halvdelen mener at de er bedre end gennemsnittet, selvom halvdelen jo rent logisk må have færdigheder som gennemsnittet eller dårligere)

Men det interessante er, at artiklen fortæller en række ting der var nye for mig, lidt forsimplet:

  • Jo mindre kompetence man har indenfor et område, jo mere vil man overvurdere sine egne evner indenfor dette område
  • Jo mindre kompetence man har indenfor et område, jo mindre vil man være i stand til at genkende egentlig kompetence, indenfor samme område

Og endnu mere interessant igen:

  • Selv mennesker der ligger i den dårligste fjerdel af en gruppe kan vurdere sig som bedre end gennemsnittet
  • Mennesker med manglende kompetence indenfor et bestemt område vil have sværere ved selv at opnå indsigt i deres egne manglende evner indenfor området, selv når de sammenligner sig med andre der er  mere kompetent, indenfor dette område
  • I takt med at mennesker får mere kompetence indenfor et bestemt område, vil de blive bedre til at opdage, at de mangler evner indenfor dette område.

Det lyder måske alt sammen lidt abstrakt og tørt, men jeg printede PDF’en ud på jobbet og tog den med hjem, og kunne faktisk ikke rigtigt lægge den fra mig, før jeg havde fået den læst færdig.

Så nu skal jeg bare vende mig til tanken om, at jeg måske ikke selv er den bedste til at vurdere om jeg er bedre end gennemsnittet til alting, specielt indenfor områder jeg ikke aner en bjælde om 😉