Kære TV2: Når I laver en artikel med billeder, kan I så ikke venligst prøve at undgå at ødelægge billederne?

Jeg faldt denne artikel på TV2.dk med titlen “husker du disse billeder fra 2011?”. Et af billederne huskede jeg tydeligt, men ikke som det blev præsenteret i artiklen: Men jeg huskede billedet som langt bedre end det blev præsenteret i artiklen, og et andet sted på TV2.dk fandt jeg det oprindelige billede:

Kære TV2: Når I laver en artikel med billeder, kan I så ikke venligst prøve at undgå at ødelægge billederne? Read More »